Ana Menü

LinklerTestler/Ölçekler

WISC-R

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği zeka düzeyinin değişik zihinsel işlevlerinin değerlendirmesi için kullanılır. Hedef kitle 6-16 yaş arası çocuk ve gençlerdir.

WISC-R değişik zihinsel işlevleri ölçen 10 alt testten oluşmuştur. Bu testler kolaydan zora doğru giden soruları kapsar. Test sözel ve performans olmak üzere 2 bölümden oluşur.

 

Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Bender-Gestalt bir görsel algı testidir. Görsel, hareketsel koordinasyonu, görsel uyaranın algılanması ve motor fonksiyonların yorumlanmasını ölçer.

Test 9 şekilden oluşur ve bireyden bunlara bakarak kopya etmesi istenir. Uygulama başlangıç yaşı 5’tir.

 

Gesell Gelişimsel Figürleri

9 şekilden oluşan bu kısa test, görsel algı gelişimi ve kabaca zihinsel gelişim hakkında pratik ve kısa bilgi vermektedir.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Verilen yönergeyi anlama ve uygulamayı başarma davranışını ölçen, okula hazırlık düzeyini belirleyen bir performans testidir. Uygulama alt yaşı 5’tir.

 

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

El göz koordinasyonu, şekil-zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir. Test 5 alt testten oluşur.

Testin hitap ettiği grup 3-8 yaş arası çocuklardır.

 

Denver Gelişimsel Tarama Testi

Çocukların gelişimindeki gecikmeleri ölçen bir performans testidir.

Sağlıklı veya görünürde sağlıklı olan çocuklardan gelişim açısından özürlü olanları ayırt eden 4 alt testten oluşan testin 100 maddesi vardır.

Hitap ettiği grup 0-6 yaş arası çocuklardır.

 

Luissa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Test yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikayeden oluşur. Amaç kişilik komplekslerini belirlemektir.

Hitap ettiği grup her yaştan çocuklardır.

 


DUYURULAR

Arama

Kimler sitede

Şu anda 2 konuk çevrimiçi